ECHA beoordeelt glyfosaat opnieuw niet als "waarschijnlijk kankerverwekkend"

Publicatiedatum
01/06/2022
Media
Oranje grasland

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zegt dat glyfosaat giftig is voor in het water levende organismen en ernstige oogletsels veroorzaakt. Maar het verwerpt het bestaande bewijs dat de stof "waarschijnlijk kankerverwekkend" is voor de mens. Opmerkelijk aangezien het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat in 2015 beoordeelde als "waarschijnlijk kankerverwekkend", en dit na een analyse van meer dan 1000 onafhankelijke studies. Velt en de NGO-coalitie Ban Glyphosate verwerpen dan ook de conclusie van ECHA.

Zelfde fout

"Het is bijzonder jammer dat ECHA dezelfde fout maakt als in 2017", zegt Peter Clausing, toxicoloog en lid van de NGO-coalitie Ban Glyphosate. "Het negeert de tumors die gevonden werden in studies naar kankerverwekkendheid van glyfosaat bij muizen en ratten. Hierdoor heeft ECHA niet alleen de goede wetenschappelijke praktijken geschonden, maar ook haar eigen richtlijnen en zelfs de Europese regelgeving."

Bovendien heeft ECHA een aantal recente wetenschappelijke publicaties genegeerd. Het gaat om labostudies die het kankerverwekkend mechanisme van glyfosaat beschrijven, alsook epidemiologische studies die een verhoogd risico op DNA-beschadiging en kanker aantonen bij mensen die aan glyfosaat zijn blootgesteld.

Eenzijdige analyse

Opnieuw heeft ECHA zich eenzijdig gebaseerd op studies en argumenten van de industrie. Dit ondanks een recent onderzoek dat aantoont dat verschillende studies van de industrie onbetrouwbaar zijn. Twee onafhankelijke toxicologen van het Kankerinstituut van de Medische Universiteit van Wenen bogen zich over de betrouwbaarheid van 53 genotoxische studies. Het resultaat is een vernietigende analyse over de wetenschappelijke kwaliteit van de studies ingediend door de industrie. Maar 2 van de 35 onderzochte studies kunnen als "betrouwbaar" worden beschouwd, 15 andere slechts als "gedeeltelijk betrouwbaar" en 18 van deze studies als "niet betrouwbaar".

De bal ligt nu in het kamp van het Europees Voedselagentschap dat in 2023 met haar conclusie naar buiten komt. Daarna is het aan de Europese lidstaten om het eindoordeel te vellen omtrent een mogelijks nieuwe verlenging van glyfosaat.

Overtuig jij alvast onze bevoegde ministers in België en Nederland om tegen een verlenging te stemmen? Dat kan heel eenvoudig via onze e-mailtool: https://www.doehetzonder.nu/nieuws/zeg-nee-tegen-glyfosaat

Velt staat niet alleen met deze mening. We maakten een gezamenlijke reactie op met organisaties uit andere EU-landen. Je leest die hier: https://www.pan-europe.info/press-releases/2022/05/glyphosate-echa-classification-denial-science-and-disrespect-eu-law."