Nieuws

Hoofdinhoud
Media

Ondanks verbod koopt Belgische consument nog te eenvoudig glyfosaat

Publicatiedatum
04/06/2024
Samenvatting

Belgische consumenten kunnen nog veel te eenvoudig onkruidverdelgers met glyfosaat kopen, ondanks het verbod* van 2018. Dat blijkt uit onderzoek van Velt. 'We zijn verontwaardigd dat producten met glyfosaat nog zo makkelijk verkrijgbaar zijn voor particulieren’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘We verzoeken de Belgische overheid om onmiddellijk werk te maken van een handhaving van dit verbod.'

Media

Velt campagne Doe het zonder: een tussenstand

Publicatiedatum
29/12/2023
Samenvatting

We startten in 2021 onze vijfjarige campagne pesticidevrij Doe Het Zonder. Die loopt tot einde 2025, dus we gaan het voorlaatste jaar in. Hieronder lees je de belangrijkste acties van Velt van de voorbije drie jaar.

Media

Europese lidstaten nemen geen beslissing over glyfosaat

Publicatiedatum
13/10/2023
Samenvatting

Vandaag, 13 oktober, is opnieuw een erg belangrijke dag in de glyfosaat-kwestie. Het bevoegde comité van de Europese Unie stemde vandaag over de nieuwe toelating van de onkruidverdelger glyfosaat. De stemming leverde geen gekwalificeerde meerderheid op bij de Europese lidstaten. In november zal daarom opnieuw gestemd worden en moeten de lidstaten kleur bekennen.

Media

7712 burgers vragen de Belgische ministers ‘Stem neen tegen glyfosaat’

Publicatiedatum
06/10/2023
Samenvatting

Velt overhandigde vandaag in Brussel, samen met haar Waalse tegenhanger Nature et Progrès de 7712 e-mails van burgers die vragen aan de Belgische overheid om neen te stemmen tegen glyfosaat.  Vandaag bepalen de Belgische ministers namelijk het Belgische standpunt over de mogelijke hervergunning van de stof.

Media

Ban glyfosaat vanwege grote tekortkomingen in de carcinogeniteitsbeoordeling

Publicatiedatum
13/09/2023
Samenvatting

Wetenschappers laten zien hoe twee regelgevende agentschappen van de EU faalden in het vervullen van hun rol zoals voorzien in de pesticidenwetgeving van de EU. Een nieuwe wetenschappelijke studie onthult dat ECHA belangrijke bevindingen over kankerverwekkendheid heeft genegeerd en bewijs heeft genegeerd dat glyfosaat oxidatieve stress induceert, een erkend mechanisme dat kan leiden tot kanker.

Media

Stuur een e-mail naar jouw minister - Zeg nee tegen glyfosaat!

Publicatiedatum
08/09/2023
Samenvatting

De Europese erkenning van glyfosaat, ‘s werelds meest gebruikte onkruidverdelger, loopt af op 15 december 2023. Elke lidstaat moet tegen dan beslissen of het vóór of tegen een verlenging van het gebruik van glyfosaat is. Laten we onze ministers overtuigen om 'nee' te stemmen tegen een nieuwe toelating.

Media

Kamer wil verbod op glyfosaat

Publicatiedatum
08/09/2023
Samenvatting

Fantastisch nieuws! Een meerderheid in de Tweede kamer wil dat Nederland tegen de hernieuwing van de schadelijke onkruidverdelger glyfosaat stemt volgende maand. Velt roept minister Piet Adema te luisteren naar dit verzoek en tegen de verlenging te stemmen.

Media

Burgeronderzoek SOS Slaapkamer noodgedwongen volgend jaar opnieuw

Publicatiedatum
07/09/2023
Samenvatting

Met grote spijt melden we dat SOS Slaapkamer, het burgeronderzoek naar pesticiden in de slaapkamer, in 2024 noodgedwongen opnieuw moet worden gevoerd. 64 van de 120 stofstalen zijn door nalatigheid van de Franse post spoorloos. Velt organiseert daarom volgend jaar een nieuwe staalname, met eindrapport in het najaar 2024. 

Media

Hoe zit het nu met RoundUp?

Publicatiedatum
21/08/2023
Samenvatting

Sinds eind 2018 mag je in België als particulier geen synthetische onkruidverdelgers meer kopen. Die federale wet kwam er nadat Vlaanderen eerder het gebruik van producten met glyfosaat verbood. Toch vind je in de winkelrekken in het schap met de onkruidverdelgers nog steeds bussen RoundUp terug. Hoe kan dit?

Media

Krijgen we ons water nog wel gewassen?

Publicatiedatum
18/08/2023
Samenvatting

In Spanje lijden 161 dorpen aan een drinkwatertekort. Er stroomt nog water uit de kraan, maar het is te giftig om te drinken. De oorzaak? Het overdadig gebruik van risicovolle pesticiden door de intensieve landbouw.

Het lijkt een ver-van-ons-bed-show, maar ook in Vlaanderen staat de drinkwaterproductie onder druk. Ook hier laten pesticiden hun giftige sporen na: recente metingen van VMM en De Watergroep tonen aan dat de hoge aanwezigheid van actieve stoffen uit pesticiden, zoals bentazon, de drinkwaterproductie in West-Vlaamse Blankaart opnieuw bedreigt.

Media

Oproep na EFSA-conclusie: Nederland moet tegen hernieuwde toelating glyfosaat stemmen

Publicatiedatum
07/07/2023
Samenvatting

Vier ngo's actief in Nederland, waaronder Velt, roepen de nieuw te vormen Nederlandse regering krachtig op om tegen de hernieuwde Europese toelating voor de onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Deze oproep volgt na een ontstellend positief advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over het gebruik van glyfosaat.

Media

Velt vraagt steun voor biologische sierteelt

Publicatiedatum
10/07/2023
Samenvatting

In een brief gericht aan de (toekomstige) Nederlandse regering vraagt Velt, samen met verschillende andere ngo's, aandacht voor de biologische sierteelt. 

Media

Stop jij mee de uitvoer van pesticiden door België?

Publicatiedatum
08/05/2023
Samenvatting

Elk jaar voert België duizenden pesticiden uit naar landen in het zuiden, maar verbiedt het gebruik ervan wel op eigen grondgebied. Teken mee de petitie om deze handel te stoppen!

Media

Oranje akkers en de link met glyfosaat

Publicatiedatum
30/03/2023
Samenvatting

Waarom duiken er in april plots overal oranje akkers en weilanden op? En wat heeft glyfosaat hiermee te maken? Gelukkig zijn er gemakkelijke alternatieven.

Media

Geen obstakels meer om glyfosaat voorgoed te bannen

Publicatiedatum
09/03/2023
Samenvatting

Een nieuw rapport van Pan Europe, in samenwerking met de Europese Groene Partij, toont aan dat glyfosaat een glyfosaatvrije landbouw perfect mogelijk is. Er bestaan voldoende alternatieve niet-chemische methodes ter bestrijding van onkruid. Geen enkel obstakel ligt zo nog in de weg om glyfosaat voorgoed te bannen!

Media

Natuur- en milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse Regering in Pesticidenzaak

Publicatiedatum
25/01/2023
Samenvatting

Samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF en Dryade dagvaart Velt vandaag de Vlaamse regering. In belang van onze burgers en natuur moeten er dringend omvangrijke bufferzones komen rond huizen, scholen, crèches, waterlopen en natuur- en waterwingebieden.

 

Media

Belgisch pesticidenbeleid veroordeeld in historisch arrest van Europees Hof van Justitie

Publicatiedatum
20/01/2023
Samenvatting

In een historisch arrest tikt het Europees Hof van Justitie België op haar vingers omwille van haar pesticidenbeleid. Ons land krijgt niet langer uitzonderingen op het gebruik van neonicotinoïden, een groep insecticiden die omwille van hun bewezen verwoestende effecten op biodiversiteit in Europa verboden zijn. 

Media

Pover antwoord van Europa op roep naar verbod op glyfosaat

Publicatiedatum
16/01/2023
Samenvatting

Stella Kyriakides, de Eurocommissaris voor Volksgezondheid, reageert pover op ons open brief. Hierin riepen we samen met 27 andere milieu- en gezondheidsorganisaties op om glyfosaat onmiddellijk te verbieden. ‘Dit antwoord is erg teleurstellend’, zegt Yacine Ryckebusch campagnemedewerkster bij Velt.

Media

Glyfosaat krijgt een jaar langer vrij spel: geen goede zaak voor mens en milieu

Publicatiedatum
14/12/2022
Samenvatting

De Europese Commissie verlengt de toelating van de onkruidverdelger glyfosaat tot eind 2023. Dat deze tijdelijke verlenging er komt ondanks de tegenstem van verschillende lidstaten is geen goede zaak voor mens en milieu. Daarom roept Velt, samen met 27 andere milieu- en gezondheidsorganisaties, de Europese Commissie op om dringend werk te maken van een verbod!

Media

Woningcorporatie WSZ plant 2.000 biologische bloembollen

Publicatiedatum
27/11/2022
Samenvatting

10.000 biologische bloembollen werden dit najaar geplant door buurtbewoners bij vijf woningcorporaties in Nederland. Met dit initiatief willen Velt en de Provincie Noord-Brabant de domeinen van woningcorporaties vergroenen en de bewoners samenbrengen. Onder hen woningcorporatie WSZ. Zij plantten met buurtbewoners en leerlingen van de naburige school Toermalijn 2.000 bloembollen.

Media

Eisen burgerpetitie Red Bijen en Boeren overhandigd aan Europese Commissie

Publicatiedatum
28/11/2022
Samenvatting

Vertegenwoordigers van de burgerpetitie Red Bijen en Boeren hebben de eisen van de petitie aan de Europese Commissie overhandigd. Gesteund door 1 miljoen Europeanen roepen ze op om werk te maken van een uitfasering van chemisch synthetische pesticiden tegen 2035. Dat is noodzakelijk om de biodiversiteit te herstellen en de gezondheid van burgers te beschermen.

Media

Verschillende lidstaten blokkeren tijdelijke verlenging van glyfosaat

Publicatiedatum
17/11/2022
Samenvatting

De Europese erkenning van glyfosaat loopt af op 15 december 2022. Maar door een vertraging in het beoordelingsproces beslist Europa pas eind 2023 over de hernieuwde toelating van de omstreden onkruidverdelger. Hierdoor dringt een jammerlijke tijdelijke verlenging van de stof zich op. Dat verschillende Europese lidstaten zich nu verzetten tegen deze verlenging, geeft een krachtig signaal. 

Media

Pesticidezaak mikt op 35% Vlaanderen pesticidevrij

Publicatiedatum
25/10/2022
Samenvatting

Velt stelt vandaag samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF en Dryade de Vlaamse regering in gebreke. De Vlaamse pesticidereglementering schendt al meer dan tien jaar de Europese habitat- en pesticiderichtlijn. 'Het probleem is dat je wel weet waar je pesticiden spuit, maar je weet niet waar ze terecht komen', aldus onze expert pesticiden Geert Gommers.

Media

Burgerpetitie Red Bijen en Boeren geldig verklaard door de Europese Commissie

Publicatiedatum
10/10/2022
Samenvatting

De Europese burgerpetitie Red bijen en boeren is een jaar na afsluiten geldig verklaard door de Europese Commissie. De drempel van 1 miljoen handtekening is behaald! Deze mijlpaal toont nogmaals de luide en duidelijke wens van Europese burgers om het gebruik van pesticiden sterk te verminderen.

Media

60 jaar Rachel Carson’s Silent Spring: nog steeds geen reden tot feest

Publicatiedatum
27/09/2022
Samenvatting

Zestig jaar geleden maakte Rachel Carson met haar boek Silent Spring de wereld bewust over de desastreuze gevolgen van pesticiden op mens en milieu. Ondanks de lastercampagne van de chemische industrie, was haar werk dé opstap naar het verbod op het schadelijke insecticide DDT. Vandaag blazen we 60 kaarsen uit voor haar revolutionair werk, maar toch is er weinig reden tot feest.

Media

Velt zegt neen tegen glyfosaat in het federaal parlement

Publicatiedatum
29/09/2022
Samenvatting

Velt werd gisteren uitgenodigd op een hoorzitting in het Belgische federaal parlement over een voorstel om glyfosaat te verbieden. 'We toonden aan de parlementsleden met onderbouwde argumenten dat het bannen van de onkruidverdelger glyfosaat de enige juiste weg is', zegt Geert Gommers, expert pesticiden van Velt. 'Velt hoopt dat het beleid gehoor geeft aan deze argumenten en nee stemt bij een verlenging van glyfosaat.'

Media

Nuttige insecten via nieuwe weg blootgesteld aan pesticiden

Publicatiedatum
08/07/2022
Samenvatting

Insecten worden op verschillende manieren blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van pesticiden, bijvoorbeeld via het nectar en stuifmeel van een plant. Nieuw onderzoek toont voor de eerste maal een extra blootstellingsweg aan: honingdauw. ‘Dit inzicht sterkt ons om de Doe het zonder-campagne in een sterke pas verder te ontplooien,’ zegt Yacine Ryckebusch campagnemedewerkster bij Velt.

Media

Geen glyfosaat meer te koop bij Tuinbranche Nederland

Publicatiedatum
01/07/2022
Samenvatting

Vanaf 1 juli vind je geen glyfosaat meer terug in de winkels die aangesloten zin bij Tuinbranche Nederland. Het gaat over ongeveer 450 tuincentra. In Nederland mogen particulieren glyfosaathoudende middelen - ondanks de schadelijkheid voor mens en milieu - nog steeds gebruiken. Tuinbranche Nederland gaat met deze beslissing verder dan de huidige wetgeving. Velt is verheugd met deze positieve evolutie.

Media

Ruim 8 op 10 tuincentra blijven onkruidverdelgers promoten

Publicatiedatum
28/06/2022
Samenvatting

Spuiten tegen onkruid: dat is het advies dat je als klant het vaakst hoort in tuincentra en doe-het-zelfzaken. Dat blijkt uit onderzoek van Velt. ‘We zijn verontwaardigd dat onkruidverdelgers nog steeds zo veelvuldig gepromoot worden’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Nochtans zijn ecologische alternatieven zoals veegborstels en voegenkrabbers in alle winkels verkrijgbaar.’

Media

ECHA beoordeelt glyfosaat opnieuw niet als "waarschijnlijk kankerverwekkend"

Publicatiedatum
01/06/2022
Samenvatting

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zegt dat glyfosaat giftig is voor in het water levende organismen en ernstige oogletsels veroorzaakt. Maar het verwerpt het bestaande bewijs dat de stof "waarschijnlijk kankerverwekkend" is voor de mens. Opmerkelijk aangezien het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) glyfosaat in 2015 beoordeelde als "waarschijnlijk kankerverwekkend", en dit na een analyse van meer dan 1000 onafhankelijke studies. Velt en de NGO-coalitie Ban Glyphosate verwerpen dan ook de conclusie van ECHA.

Media

Velt steunt oproep van PAN Europe om meest schadelijke pesticiden in EU te verbieden

Publicatiedatum
24/05/2022
Samenvatting

Een recent rapport van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) heeft in kaart gebracht hoe vaak pesticiden van de schadelijkste categorie op fruit en groenten worden aangetroffen. En dat ziet er niet al te best uit. Tussen 2011 en 2019 is de hoeveelheid gecontamineerde stalen met 53 procent gestegen. PAN Europe vraagt dan ook om die pesticiden in de Europese Unie (EU) zo snel mogelijk te verbieden. ‘Iets waar Velt volledig achter staat’, aldus Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt.

Media

Krijgt glyfosaat een jaar langer vrij spel?

Publicatiedatum
19/05/2022
Samenvatting

De Europese erkenning van glyfosaat, ‘s werelds meest gebruikte onkruidverdelger, loopt af op 15 december 2022. Elke lidstaat moet tegen dan beslissen of het voor of tegen een verlenging van het gebruik van glyfosaat is. Maar de deadline van 15 december lijkt onhaalbaar te worden door het hoge aantal reacties tijdens de publieksraadpleging.

Media

Nemen België en Nederland de pesticideproblematiek serieus?

Publicatiedatum
22/03/2022
Samenvatting

De voorbije maanden werd -achter de schermen- het toekomstig beleid rond pesticiden van de Belgische en Nederlandse overheid uitgewerkt. In beide landen volgde hieruit een nationaal actieplan met acties en maatregelen om het gebruik van pesticiden te verminderen. Velt mist ambitie in beide actieplannen. We dienden daarom op beide plannen verschillende aanbevelingen in.

Media

Veel pesticiden in gangbare bloembollen

Publicatiedatum
12/03/2022
Samenvatting

Voor het vierde jaar op rij organiseert Velt een samenaankoop van biologische bloembollen. Tijdens de teelt en de bewaring van deze bollen worden geen chemisch-synthetische pesticiden gebruikt. In tegenstelling tot de gangbare teelt waar ze part of the job zijn.

Media

Tuinbranche Nederland stopt verkoop glyfosaat

Publicatiedatum
28/01/2022
Samenvatting

Tuinbranche Nederland, de koepelorganisatie van 450 tuincentra en -winkels en ruim 120 leveranciers van tuinproducten, stopt dit jaar met de verkoop van glyfosaat in haar aangesloten winkels. In Nederland mogen particulieren glyfosaathoudende middelen - ondanks de schadelijkheid voor mens en milieu - nog steeds gebruiken. Velt is verheugd met de beslissing van Tuinbranche Nederland.

Media

Duitsland wilt af van glyfosaat tegen 2023

Publicatiedatum
30/11/2021
Samenvatting

De nieuwe Duitse regering wil glyfosaat bannen tegen 2023. ‘Een zeer positieve belofte’, zegt Yacine Ryckebusch, campagnemedewerkster bij Velt. ‘Duitsland, een belangrijk landbouwland in de Europese Unie, toont duidelijk moed om te kiezen voor een landbouwsysteem met toekomstvisie. We zijn ervan overtuigd dat ook België en Nederland dit goede voorbeeld kunnen volgen.’

Media

Velt overhandigt 185.000 handtekeningen voor Red Bijen en Boeren aan Belgische en Nederlandse overheid

Publicatiedatum
18/11/2021
Samenvatting

Een miljoen. Zoveel handtekeningen had de burgerpetitie ‘Red Bijen en Boeren’ nodig opdat de Europese Commissie het initiatief zou behandelen. En dat is gelukt. Er werden in alle lidstaten zelfs 1,2 miljoen handtekeningen opgehaald. Daarvan komen er 83.680 uit België en 102.228 uit Nederland. De handtekeningen uit België heeft Velt persoonlijk bij de FOD Binnenlandse Zaken afgegeven. De Nederlandse handtekeningen hebben we aangetekend naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

Media

De Algemene School Oost in Bergen op Zoom plant 500 (!) biologische bloembollen

Publicatiedatum
09/11/2021
Samenvatting

De provincie Noord-Brabant en Velt sloegen dit jaar de handen in elkaar voor meer biodiversiteit. Samen met de provincie Noord-Brabant schonken we dit najaar 15.000 biologische bloembollen aan verschillende initiatieven om de buurt te vergroenen. Onder hen de Algemene School Oost in Bergen op Zoom. Zij plantten samen met hun leerlingen zo’n 500 bloembollen. ‘Onze leerlingen kennen nu het belang van biologische bloembollen’, zegt Ingrid De Graaff, intern begeleider op de school.

Media

Velt: ‘Beoordeling glyfosaat op basis van onbetrouwbare studies is volkomen fout’

Publicatiedatum
04/11/2021
Samenvatting

Velt roept Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides op om een einde te maken aan het gebruik van onbetrouwbare studies in de nieuwe toelatingsprocedure van glyfosaat. Glyfosaat is ‘s werelds meest gebruikte onkruidverdelger, waarvan de Europese erkenning op 15 december 2022 afloopt. Momenteel loopt er een nieuwe aanvraag om de erkenning van glyfosaat te verlengen.

Media

Een round-up over glyfosaat: een schadelijke onkruidverdelger

Publicatiedatum
13/10/2021
Samenvatting

De Europese erkenning van glyfosaat, 's werelds meest gebruikte onkruidverdelger, loopt op 15 december 2022 af. Ondanks wetenschappelijke studies die de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en milieu aantonen, werd toch een nieuwe toelatingsprocedure opgestart. Hieronder een 'round-up' van het glyfosaatparcours in Europa.

 

Media

Burgerpetitie 'Red bijen en boeren' haalt 1 miljoen handtekeningen binnen

Publicatiedatum
04/10/2021
Samenvatting

Een uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035, het herstel van de biodiversiteit en steun voor boeren in omschakeling naar bio. Dit zijn de drie eisen van de burgerpetitie Red Bijen en Boeren die binnenkort op de Europese agenda komen. 1,2 miljoen Europeanen lieten de voorbije maanden hun stem horen en ondertekenden het initiatief. Hiermee is een ontzettend belangrijke stap naar een pesticidevrij en bijvriendelijk Europa gezet.

Media

Schadelijke pesticiden in Belgische en Nederlandse slaapkamers

Publicatiedatum
21/09/2021
Samenvatting

Onderzoek, geïnitieerd door het Europees burgerinitiatief Red bijen en boeren, toont aan dat onze slaapkamers niet vrij zijn van pesticiden. In het stof van slaapkamers over heel Europa troffen onderzoekers 24 verschillende pesticiden aan. Het gaat onder meer om pesticiden die bij Europese instanties geclassificeerd staan als mogelijk kankerverwekkend en die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. 'Deze resultaten zijn zorgwekkend', zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt.

Media

Knokke-Heist gaat voor pesticidevrije tuinen

Publicatiedatum
15/09/2021
Samenvatting

Knokke-Heist doet het al jaren zonder pesticiden op het openbaar domein. Nu zet de gemeente een stap verder. Op 1 januari 2021 ging een pesticideverbod in. Niemand, met uitzondering van professionele land- en tuinbouwers, mag nog pesticiden gebruiken. Dat staat netjes in het gemeentelijk politiereglement. Om tuineigenaars en -aannemers te tonen dat het zonder pesticiden kan, werkt Knokke-Heist samen met Velt.

Media

Noord-Brabant krijgt 15.000 biologische bloembollen

Publicatiedatum
26/08/2021
Samenvatting

De Provincie Noord-Brabant en Velt kiezen voor een gezond lentegevoel en slaan daarom de handen in elkaar. 15 openbare percelen zullen dit najaar 15.000 biologische bloembollen ontvangen. Biologische bloembollen worden geteeld zonder chemisch-synthetische pesticiden. Zo kan iedereen in volle gezondheid genieten van de kleurenpracht. 

Media

Oproep aan EFSA: gebruik geen gebrekkige studies bij de beoordeling van glyfosaat

Publicatiedatum
14/07/2021
Samenvatting

Het EFSA, het Europees Voedselagentschap, ligt onder vuur. Een nieuw onderzoek toont aan dat verschillende studies ,ingediend door de industrie voor de verlenging van glyfosaat in 2017, niet betrouwbaar waren. Nochtans maakte EFSA op basis hiervan hun beoordeling voor een nieuwe vijfjarige verlenging van het product tot 2022. Het onderzoek komt er net op het moment dat de EFSA zich buigt over de nieuwe toelatingsprocedure voor glyfosaat.

Media

Bescherm onze waterbronnen: doe het zonder pesticiden

Publicatiedatum
04/01/2021
Samenvatting

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met langere periodes van droogte. In combinatie met de aanwezigheid van pesticiden in de waterbronnen, zorgt dat voor een uitdaging op het vlak van drinkwaterproductie. Dat melden Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) en drinkwatermaatschappijen De Watergroep en Vitens. ‘Het water uit de kraan is zeker veilig, maar het kost steeds meer moeite om het te zuiveren. Daarom een warme oproep: doe het zonder pesticiden.’

Media

Teken de e-mailactie van Foodwatch – ‘Nederland, zeg nee tegen glyfosaat!’

Publicatiedatum
04/01/2021
Samenvatting

Een coalitie van verschillende fabrikanten van glyfosaat, onder leiding van Bayer, diende in 2020 een aanvraag in om de erkenning van glyfosaat opnieuw te verlengen. Dit betekent de start van een nieuwe toelatingsprocedure. Het eindoordeel van de nieuwe erkenning voor glyfosaat ligt bij de Europese lidstaten. Daarom roepen we alle Nederlanders op de e-mailactie van Foodwatch te ondertekenen. Nederland krijgt namelijk nu de kans om glyfosaat voor eens en voor altijd te verbannen!

Media

40% van de kiezers in Zwitserland wil een pesticideban

Publicatiedatum
16/06/2021
Samenvatting

Vorige maand richtte Velt zich - samen met andere Europese ngo's - in een open brief tot de Zwitserse burger. Het was namelijk de eerste maal op Europees grondgebied dat burgers konden meebeslissen over een pesticideban in hun land. We riepen de Zwitsers op om 'JA' te stemmen. De resultaten zijn ondertussen bekend: 40% van de kiezers stemde voor een pesticideban. Net te weinig voor een invoering, maar wel een duidelijke boodschap aan politici.

Media

De natuurlijke vijand: een kostbare vriend

Publicatiedatum
04/01/2021
Samenvatting

Tuinieren zonder pesticiden is eigenlijk heel eenvoudig. Het enige dat je moet doen is bladluizen, rupsen, slakken,... laten zitten en hun natuurlijke vijanden aantrekken. Maar wie zijn die natuurlijke vijanden? En hoe lok je ze naar je tuin?

Media

Azijn tegen onkruid: een slecht idee

Publicatiedatum
01/06/2021
Samenvatting

Sommige tuiniers gaan op zoek naar een goedkope onkruidverdelger en komen zo bij azijn terecht. “Maar azijn inzetten tegen onkruid is geen goed idee”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is schadelijk voor de natuur. Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel betere alternatieven.”

Media

Unieke webinar: Water voor later

Publicatiedatum
20/05/2021
Samenvatting

Door de toenemende kans op droogte en overstromingen nemen het belang van een ecologische tuininrichting, een pesticidevrij beheer en uitgekiende mogelijkheden voor wateropslag toe. Tijdens de boeiende webinar 'Water voor later' op woensdag 16 juni leer je alles over waterkwaliteit en het belang van een goed waterbeheer in je eigen tuin.

Media

Historische gebeurtenis op Europees grondgebied: burgers beslissen mee over een pesticideban in Zwitserland

Publicatiedatum
04/01/2021
Samenvatting

Op 13 juni 2021 krijgen burgers voor de eerste keer op Europees grondgebied inspraak over het gebruik van synthetische pesticiden in hun land. De Zwitsers stemmen namelijk op het populaire burgerinitiatief “Voor een Zwitserland vrij van synthetische pesticiden”. Velt schaart zich met verschillende Europese ngo’s achter het referendum initiatief en roept de Zwitsers op in een open brief om ‘Ja’ te stemmen.

Media

Gezocht: 1 miljoen handtekeningen om bijen en boeren te redden

Publicatiedatum
01/07/2021
Samenvatting

Velt is 1 van de 90 organisaties die het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren trekt. Bedoeling is om het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te ondersteunen naar een landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en natuur te redden. 

Media

Vlooiengif voor kat en hond niet zo onschuldig als je denkt

Publicatiedatum
04/01/2021
Samenvatting

Wat veel mensen niet weten is dat pesticiden ook ingezet worden in heel wat dierengeneesmiddelen. Dat bijvoorbeeld ter bestrijding van vlooien, luizen en teken bij huisdieren. ‘Maar ze vormen een hoog risico voor de gezondheid van mens en dier’, klinkt het in een nieuw onderzoek van PAN Nederland.

Media

3 redenen om blij te zijn met bladluizen in het vroege voorjaar

Publicatiedatum
17/02/2021
Samenvatting

Misschien frons je de wenkbrauwen bij het lezen van de titel. Toch is het een goed idee om van jouw tuin een gezellig broedparadijs voor bladluizen te maken en hun aanwezigheid in het vroege voorjaar te omarmen. Waarom?

Media

'We kunnen niet zonder die kriebelbeestjes'

Publicatiedatum
04/02/2021
Samenvatting

Aftellen naar zaterdag 20 maart. Dan organiseert Dave Goulson, professor Biologie uit Sussex, een online webinar. Het onderwerp: insecten en alles wat ermee te maken heeft. ‘We kunnen niet zonder die kriebelbeestjes’, zegt de professor.

Media

Schrijf je in voor het Bijensymposium

Publicatiedatum
01/02/2021
Samenvatting

Wist je dat ook jij je steentje kunt bijdragen aan een bijenvriendelijke buurt? Tuinen, bermen, weilanden, speelplaatsen, bedrijventerreinen, parken, ja zelfs begraafplaatsen, één voor één kunnen we ze doen zoemen! Maar hoe dan wel? Dat en veel meer kom je te weten op het online bijensymposium van de gemeente Knokke-Heist.

Media

Welke impact had de campagne 2020pesticidevrij?

Publicatiedatum
01/01/2021
Samenvatting

In 2016 startte Velt de 5-jarige campagne 2020pesticidevrij. 5 jaar lang streden we tegen pesticiden. Wat is de impact van de campagne op het beleid en de wetgeving geweest? Een overzicht.

Media

Gaat Nederland terug volop pesticiden spuiten? Nee toch!

Publicatiedatum
18/12/2020
Samenvatting

In Nederland heeft een rechter het verbod op het pesticidegebruik door groendiensten en hoveniers onderuit gehaald. ‘Een bijzonder trieste beslissing’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Hopelijk wordt het spuiten van pesticiden niet terug de dagelijkse praktijk. Het kan perfect zonder. Dat is de voorbije jaren veelvuldig aangetoond.’