Gaat Nederland terug volop pesticiden spuiten? Nee toch!

Publicatiedatum
18/12/2020
Media
Tuinbordje 2020pesticidevrij

In Nederland heeft een rechter het verbod op het pesticidegebruik door groendiensten en hoveniers onderuit gehaald. ‘Een bijzonder trieste beslissing’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Hopelijk wordt het spuiten van pesticiden niet terug de dagelijkse praktijk. Het kan perfect zonder. Dat is de voorbije jaren veelvuldig aangetoond.’

Wat is er gebeurd?

Op 24 november heeft het gerechtshof in Den Haag een streep gehaald door het wettelijk verbod op het gebruik van pesticiden door professionals (tuinaannemers, gemeentelijke diensten,...) buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidverdelgers op verhardingen (zoals parkings en paden), later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Het gerechtshof oordeelt dat dit verbod 'een wettelijke grondslag ontbeert en onverbindend is'.

Deze uitspraak kwam er in hoger beroep. Dit hoger beroep werd ingesteld door Nefyto, de vertegenwoordiger van pesticidefabrikanten, en Artemis, belangenbehartiger van biologische bestrijding. In eerste aanleg werd hun vordering afgewezen, in hoger beroep kregen Nefyto en Artemis gelijk.

Wat nu?

Deze uitspraak schrapt het verbod. Gemeenten, hoveniers en andere professionele gebruikers mogen dus weer pesticiden gebruiken op verhardingen en groenzones (parken, begraafplaatsen, speeltuinen,…). Gaan de groenbeheerders terug naar de spuit grijpen? Gaat het bevoegd ministerie in hoger beroep verdere gerechtelijke stappen zetten tegen deze uitspraak?

Doe het zonder

We roepen op om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Al ettelijke jaren tonen groenbeheerders dat het zonder pesticiden kan. Tot grote tevredenheid van de gemeente, de bevolking, en ja, ook van de beheerders zelf die deze producten niet meer hoeven te gebruiken. ‘Tegelijkertijd wil ik Nefyto en Artemis oproepen om stappen vooruit te zetten naar een groenbeheer zonder pesticiden’, zegt Geert Gommers. ‘Terug pesticiden spuiten is een oubollige aanpak. Het is net alsof iedereen terug met een vervuilende dieselwagen zou rijden.