Ondanks tegenstem: glyfosaat opnieuw 10 jaar toegelaten

Publicatiedatum
29/11/2023
Media
oranje akker

De Europese Commissie hakt vandaag de knoop door: de onkruidverdelger glyfosaat wordt nog 10 jaar toegelaten. Dit ondanks de blokkering van 10 verschillende Europese lidstaten die bijna 60% van de Europese burgers vertegenwoordigen. Dat Europese burgers, het milieu, landbouwers en bewoners van landbouwgebieden nog 10 jaar blootgesteld worden aan deze schadelijke stof vinden we bij Velt onbegrijpelijk.

Tweemaal geen gekwalificeerde meerderheid

Tweemaal werden de Europese lidstaten opgeroepen om te stemmen over de hervergunning van glyfosaat. Tweemaal werd geen gekwalificeerde meerderheid behaald.
In oktober stemden 3 lidstaten tegen het voorstel en 6 lidstaten onthielden zich, waaronder België, Nederland en het belangrijkste landbouwland van Europa, Frankrijk. In november bleef de uitkomst van de stemming nagenoeg gelijk. Italië onthield zich nu ook bij de stemming.

kaartje stemming 16 november glyfosaat

De Commissie hakt knoop door

Bij gebrek aan een meerderheid mocht de Commissie zelf de knoop doorhakken over het glyfosaatdossier. En dat deed ze ook, ondanks de duidelijk groeiende Europese bezorgdheid over de risico's verbonden aan glyfosaat. Recent nog riep Velt samen met 105 andere Europese milieu- en gezondheidsorganisaties, Ursula Von Der Leyen op in een open brief om glyfosaat onmiddellijk te bannen. Dit onder meer door nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat glyfosaat leukemie veroorzaakt in jonge ratten.

Daarnaast bekritiseerden 291 Nederlandse en Belgische wetenschappers, in een brief aan de Nederlandse en Belgische ministers van Landbouw en Volksgezondheid, de grote tekortkomingen in de risicobeoordeling van de stof. Ze hekelen het feit dat onafhankelijk en recent onderzoek momenteel niet ernstig in rekening wordt gebracht. 'Men kan niet simpelweg blijven beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson; er is te veel onderzoek dat in die richting wijst en dat zou moeten aanleiding geven tot een verbod op gebruik van het middel', zei prof. dr. Patrick Santens, neuroloog gespecialiseerd in neurodegeneratieve aandoeningen aan UGent en UZ Gent, eerder tegen Bond Beter Leefmilieu.

Velt steunt De Grote Glyfosaat Rechtzaak

De voorbije drie jaar heeft Velt heel wat acties gevoerd om glyfosaat voorgoed te bannen. Gaande van onze succesvolle e-mailactie, ons engagement in de Stop Glyphosate Coalitieonze presentatie in de hoorzitting van het Federaal parlement en nog zoveel meer. De duidelijk groeiende Belgische en Nederlandse bezorgdheid over de risico's verbonden aan glyfosaat tonen aan dat deze niet voor niets waren. We geven niet op. Zolang burgers en milieu blootgesteld worden aan schadelijke stoffen blijven we strijden. Daarom steunt Velt de Grote Glyfosaat Rechtzaak. Verschillende milieuorganisaties vechten in een volgende stap de hervergunning van glyfosaat aan bij het Europese hof. Dit zal heel veel werk en middelen vergen van experts en advocaten.

Daarom een warme oproep om deze Grote Glyfosaat Rechtzaak te steunen met een bijdrage via: https://www.pan-europe.info/great-glyphosate-court-case