Oproep aan EFSA: gebruik geen gebrekkige studies bij de beoordeling van glyfosaat

Publicatiedatum
14/07/2021
Media
Pesticidegebruik in landbouw

Het EFSA, het Europees Voedselagentschap, ligt onder vuur. Een nieuw onderzoek toont aan dat verschillende studies ingediend door de industrie voor de verlenging van glyfosaat in 2017, niet betrouwbaar waren. Nochtans maakte EFSA op basis van deze studies hun beoordeling voor een nieuwe vijfjarige verlenging van het product tot 2022. Het onderzoek komt er net op het moment dat de EFSA zich buigt over de nieuwe toelatingsprocedure voor glyfosaat.

Beoordeling op basis van geheime wetenschappelijke studies

Voor de herbeoordeling van glyfosaat in 2017 leverde de industrie een lijvig dossier in met wetenschappelijke studies bij de bevoegde Europese instanties. Verschillende partijen vroegen inzage hierin. Het EFSA oordeelde echter dat openbaarheid niet kon omwille van commerciële belangen van de glyfosaat-fabrikanten. Hierna stapten verschillende EU-parlementsleden naar het Europese Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat alle studies voortaan geconsulteerd kunnen worden op aanvraag.

Op deze manier kon de ngo SumOfUs alle 53 genotoxische studies – studies die nagaan of een chemische stof DNA schade veroorzaakt – uit het dossier opvragen.

Vernietigende resultaten over de wetenschappelijke kwaliteit van de studies

De studies werden voorgelegd aan 2 onafhankelijke toxicologen van het kankerinstituut van de Medische Universiteit van Wenen. Zij bogen zich over de betrouwbaarheid van de studies aan de hand van internationale richtlijnen. Het resultaat is een vernietigende analyse over de wetenschappelijke kwaliteit van de genotoxische studies ingediend door de industrie. Maar 2 van de 53 studies konden beoordeeld worden als wetenschappelijk “betrouwbaar”.

Gebrekkige studies opnieuw gebruikt in nieuw toelatingsdossier

Uit een korte screening blijkt zelfs dat 38 van deze genotoxische studies opgenomen zijn door de industrie in het nieuwe toelatingsdossier voor de verlenging van glyfosaat na 2022. Velt vindt dit ongehoord. We roepen de Europese autoriteit EFSA op om deze zorgwekkende beoordeling van vroegere studies ter harte te nemen in het beslissingsproces rond glyfosaat.

 

De volledige analyse van de genotoxische studies door de 2 toxicologen kan je hier raadplegen.
Burgers woonachtig in Nederland kunnen hun bezorgdheid uiten aan de Nederlandse overheid over glyfosaat via de petitie van Foodwatch.