Oproep na EFSA-conclusie: Nederland moet tegen hernieuwde toelating glyfosaat stemmen

Publicatiedatum
07/07/2023
Media
#stopglyphosate

Vier ngo's actief in Nederland roepen de nieuw te vormen Nederlandse regering krachtig op om tegen de hernieuwde Europese toelating voor de onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Deze oproep volgt na een ontstellend positief advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over het gebruik van glyfosaat.

Pesticide Action Network Nederland, de Nederlandse Parkinsonvereniging, FoodWatch en Velt, de vier partners actief vanuit Nederland in de Europese Stop Glyphosate Group, zijn geschokt over het positief advies dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) vandaag gaf om door te gaan met de verlenging van het gebruik van Europa's meest gebruikte herbicide glyfosaat, ondanks een reeks lacunes in de gegevens en onopgeloste problemen.

EFSA legt bal in kamp lidstaten

In zijn conclusies benadrukt de EFSA, dat de potentiële genotoxiciteit van onzuiverheden en de risicobeoordeling voor
de consument onvolledig bleef. Het potentieel van glyfosaatproducten om ontwikkelingsneurotoxiciteit te veroorzaken en het microbioom en de biodiversiteit te schaden, wordt duidelijk erkend. Toch stelt EFSA voor om door te gaan met het goedkeuringsproces door de bal naar het veld van de lidstaten te sturen.

"Het EFSA-advies over glyfosaat geeft een dubbel gevoel. Het stelt enerzijds dat er geen grote negatieve gezondheidseffecten zijn. Anderzijds geeft het aan dat er data ontbreken. Tja...", zegt Geert Gommers, expert pesticiden Velt. "Er zijn voldoende alternatieven voor de huidige glyfosaat-gebruikers. Waarop wacht de Nederlandse en Belgische overheid nog om de erkenning niet te verlengen in het najaar?"

Wetenschappelijke studies genegeerd

EFSA baseert zich, net als ECHA en de nationale agentschappen, voornamelijk op studies van de industrie. Het zwakke EU-autorisatiesysteem voor pesticiden negeert een schat aan onafhankelijke en getoetste (peer-reviewed) wetenschappelijke studies die glyfosaat in verband brengen met ernstige gezondheids- en milieuproblemen. Veel studies bewijzen dat glyfosaat genotoxisch en neurotoxisch is, het darmmicrobioom beschadigt en ernstige schade toebrengt aan de bodem, het waterleven en de biodiversiteit.

“Ondanks dat de EFSA bij 12 van de 23 voorgestelde toepassingen een hoog  ́langetermijnrisico voor zoogdieren ́ (wij mensen zijn ook zoogdieren) en `risico’s voor de biodiversiteit ́ identificeerde en ondanks het recent ontdekte `Pestgate ́schandaal, waarin duidelijk werd dat pesticiden producenten studies over neurotoxiciteit achterhielden, heeft de EFSA de poort geopend om glyfosaat weer opnieuw toe te laten", zegt Margriet Mantingh, voorzitter van PAN-NL. "Indicaties van kanker, neurotoxiciteit, impact op het microbioom, bodemgezondheid, bijen en ecosystemen, en alle
potentiële schade die wordt gemeld na blootstelling aan glyfosaat worden opzij geschoven. Dit is onbegrijpelijk. Nederland toon je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van burgers en natuur en stem tegen een hernieuwde toelating!"

Stop Glyphosate Group eist verbod

Een brede coalitie van ngo's in de Europese Stop Glyphosate Group roept de Europese Commissie op om een verbod voor te stellen en de lidstaten om dit te steunen. De hernieuwde toelating voor 5 jaar in 2017 was al zeer omstreden, inclusief een succesvol Europees burgerinitiatief (ECI). Veel EU-politici, zoals de Franse president Macron, beloofden de 5 jaar te gebruiken om te werken aan een uitfasering. In de tussentijd gaven Europese burgers in een andere ECI Save Bees and Farmers, in voedselbarometers en in het rapport over de toekomst van Europa duidelijk te kennen, dat politici hun werk moeten doen.

Om hun oproep kracht bij te zetten, lanceert de Stop Glyphosate-coalitie vandaag een nieuwe website  stopglyphosate.eu. Deze geeft een overzicht van alle onafhankelijke (wetenschappelijke) informatie en functioneert als betrouwbaar en onafhankelijk platform over de beruchte onkruidverdelger. Het stelt burgers in staat om de verborgen waarheid van glyfosaat te onthullen
aan hun gekozen politici.

BEZOEK DE WEBSITE STOPGLYPHOSATE.EU

Klap in het gezicht

Na vele jaren van discussie is het glashelder dat het EU-toelatingssysteem nog steeds niet voldoet aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, het doel van de EU-pesticidewetgeving (Verordening (EG) nr. 1107/2009). Het advies van de EFSA is een klap in het gezicht van veel onafhankelijke wetenschappers, die sinds de beoordeling door het kankerinstituut IARC in 2015 (de link met kanker en genotoxiciteit bij mensen is nog steeds geldig), vele wetenschappelijke studies hebben gepubliceerd, die de toxiciteit van glyfosaat aantonen; nog steeds
's werelds meest gebruikte herbicide, goed voor 30% van al het herbicidegebruik in de EU.

Het is ook een klap in het gezicht van alle burgers, evenals van de beleidsmakers die de noodzaak inzien om de biodiversiteit (en de toekomst van de voedselproductie) te beschermen en het algehele gebruik van pesticiden, en glyfosaat in het bijzonder, te verminderen. Een verlenging van glyfosaat zou in directe strijd zijn met de 50% EU-reductiedoelstelling voor pesticiden van de EU-biodiversiteit en in de "Van boer tot bord"-strategie (SUR-voorstel) en de Verklaring van Montreal na de COP15 over Biodiversiteit.

"De troebele conclusie van EFSA is voor iedereen onbegrijpelijk nieuws. Met gif moet je geen risico's nemen. We doen een beroep op onze minister: stem voor de volksgezondheid en het milieu en zet een streep door dit giftige middel!", zegt ook Anke Bakker, campaigner van Foodwatch.

De gedetailleerde conclusie van de EFSA wordt naar verwachting eind juli 2023 gepubliceerd en de achtergronddocumenten, die enkele duizenden pagina's beslaan, worden naar verwachting tussen
eind augustus en half oktober 2023 gepubliceerd.