Velt: ‘Beoordeling glyfosaat op basis van onbetrouwbare studies is volkomen fout’

Publicatiedatum
04/11/2021
Media
Glyfosaat

Velt roept Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides op om een einde te maken aan het gebruik van onbetrouwbare studies in de nieuwe toelatingsprocedure van glyfosaat. Glyfosaat is ‘s werelds meest gebruikte onkruidverdelger, waarvan de Europese erkenning op 15 december 2022 afloopt. Momenteel loopt er een nieuwe aanvraag om de erkenning van glyfosaat te verlengen.

In een open brief uit Velt, samen met 40 Europese milieu- en gezondheidsorganisaties, haar bezorgdheid over de huidige procedure voor de nieuwe beoordeling van glyfosaat. Zeker na de voorlopige conclusie van vier EU-lidstaten. ‘Frankrijk, Nederland, Hongarije en Zweden stellen dat glyfosaat geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen en dieren en voor ons leefmilieu’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. 'Nochtans klasseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in 2015 glyfosaat als mogelijk kankerverwekkend. En dit na een grondige analyse van meer dan 1000 onafhankelijke studies,'

Mogelijk kankerverwekkend

‘Uit een recente onafhankelijke wetenschappelijke analyse blijkt dat we slechts twee van de 38 glyfosaat-genotoxische studies die door de industrie zijn ingediend, vanuit methodologisch oogpunt als betrouwbaar kunnen beschouwen.’ Dit zou ook kunnen gelden voor andere studies van fabrikanten van glyfosaat die nog niet onafhankelijk zijn beoordeeld.

‘Onafhankelijk wetenschappelijk bewijs heeft aangetoond dat glyfosaathoudende producten mogelijks kankerverwekkend zijn. Door voorrang te geven aan studies van de industrie, komt Europees commissaris Stella Kyriakides haar belofte voor een objectieve en transparante beoordeling niet na. Ze zorgt er zo voor dat pesticiden die schade toebrengen aan onze gezondheid en het milieu niet van de Europese markt worden gehaald.’

Onafhankelijk onderzoek

‘We vragen aan de Europese commissaris dat ze kan garanderen dat de huidige beoordelingsprocedure voor glyfosaat gebaseerd is op recente onafhankelijke wetenschappelijke gegevens die rekening houden met de toxiciteit van glyfosaat.’ Zo is er het onderzoek Global Glyphosate Study van het Ramazzini Institute, de meest uitgebreide toxiciteitsstudie ooit die door een onafhankelijke instelling over een pesticide is uitgevoerd.

‘Dit onderzoek kan net de sleutel zijn om alle resterende twijfels over de toxiciteit glyfosaat weg te nemen.’