Velt zegt neen tegen glyfosaat in het federaal parlement

Publicatiedatum
29/09/2022
Media
Geert Gommers, expert pesticiden Velt

Velt werd gisteren uitgenodigd op een hoorzitting in het Belgische federaal parlement over een voorstel om glyfosaat te verbieden. 'We toonden aan de parlementsleden met onderbouwde argumenten dat het bannen van de onkruidverdelger glyfosaat de enige juiste weg is', zegt Geert Gommers, expert pesticiden van Velt. 'Velt hoopt dat het beleid gehoor geeft aan deze argumenten en nee stemt bij een verlenging van glyfosaat.'

Argumenten Velt

De parlementsleden kregen van Velt heel wat argumenten voorgeschoteld. Een samenvatting lees je hieronder:

  1. Glyfosaat is schadelijk voor onze gezondheid

Het IARC classificeerde glyfosaat in 2015 als waarschijnlijk kankerverwekkend. Ook de Hoge Gezondheidsraad van België zegt in 2020 in haar advies de toelating van glyfosaat niet te verlengen. Daarbovenop roept Kom op Tegen Kanker recent op, samen met Bond Beter Leefmilieu, om glyfosaat te verbieden.
 

  1. Glyfosaat is schadelijk voor ons leefmilieu

Glyfosaat is schadelijk voor bijen en andere bestuivers én voor organismen die in het water leven. Glyfosaat is daarbovenop niet selectief en vernietigt alle planten die bespoten worden. Als glyfosaat op akkervelden wordt gebruikt, sterven ook naburige planten af door de pesticidenevel.
 

  1. Waarom glyfosaat gebruiken? Alternatieven zijn beschikbaar

Heel wat tuineigenaars, ecologische hoveniers, beheerders van openbaar groen en biologische landbouwers tonen dagelijks dat het zonder kan. Ook voor gangbare landbouwers zijn niet-chemische methoden beschikbaar om velden klaar te leggen voor beplanting.

 

Overtuig jij ook je minister om tegen een verlenging van glyfosaat te stemmen? Dat kan eenvoudig via onze e-mailtool.