De Watergroep

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in de gehele waterketen. Via een netwerk van meer dan 34.000 km leidingen voorzien we elke dag ruim 3,3 miljoen klanten van lekker en gezond drinkwater. Daarnaast zorgen wij via een duurzame kringloopbenadering voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

De Watergroep maakt water op basis van oppervlakte- en grondwater. Hoe beter de waterkwaliteit is die we innemen uit rivieren of oppompen uit de ondergrond, hoe minder we het water moeten behandelen om er drinkwater van te maken. Dat is beter voor het milieu en bovendien ook kostenbesparend. We ondersteunen dus met veel plezier de sensibiliseringscampagnes van Velt waarbij burgers opgeroepen om te tuinieren zonder pesticiden te gebruiken.

Wat is jullie grootste uitdaging?

Mensen zijn zich nog steeds te weinig bewust van de impact van een product op het milieu. Door corona zijn we ons het genot van groen vlakbij gaan realiseren. We investeren massaal in het onderhoud van onze tuin of terras onderhouden. In tegenstelling tot landbouwers hebben ‘gewone consumenten’ geen opleiding of kennis over de producten die ze gebruiken. Bovendien neemt het online winkelen ook een belangrijke drempel weg. Producten die in België enkel door landbouwers met een fytolicentie verkregen kunnen worden, of die zelfs verboden zijn in België, zijn met een simpele klik bestelbaar van elders, en binnen de dag in handen van de gemiddelde hobbytuinder.

Welke tip hebben jullie voor onze lezer?

Geen pesticiden gebruiken, is uiteraard het beste. Dan kunnen ze ook niet in het water terechtkomen. Naast pesticiden hebben ook meststoffen een grote invloed op de waterkwaliteit. Te veel meststof aanbrengen op je moestuin is geen goed idee. De planten kunnen dit niet opnemen, waardoor het afgespoeld wordt en in de waterlopen terechtkomt. 

Ook de riolering in de straat kan je als de start van de waterloop beschouwen. Daarom is het belangrijk om niet zomaar alles in de gootsteen te gieten. Olie hoort daar bijvoorbeeld niet in thuis. En oude medicijnen kan je terugbrengen naar de apotheek. Door hierop te letten, maken we samen werk van een betere waterkwaliteit.