Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor circa 745.000 inwoners, bedrijven en de natuur in het oosten van Noord-Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren we dijken, zuiveren we 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water. Onze hoogste prioriteit is om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners en bedrijven. Bovendien staan we voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen we voor nu en later, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

Elke dag werken we aan gezond en natuurlijk water. Oftewel aan sloten en beken waarin verschillende soorten planten en dieren kunnen leven, waaruit vee kan drinken en dat geen gevaren vormt voor onze gezondheid.

Op verschillende manieren komen er chemische stoffen in ons oppervlaktewater (water in sloten en beken) en grondwater terecht. Denk aan stoffen uit de landbouw (zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen), aan stoffen uit industriƫle lozingen en aan stoffen die via de riolering in het oppervlaktewater terechtkomen (zoals medicijnresten). Hierdoor komt de waterkwaliteit onder druk te staan.

Inwoners hebben ook zelf invloed op hun leefomgeving. De campagne Doe het zonder van Velt laat onder andere zien hoe je kunt tuinieren zonder daarbij chemische middelen te gebruiken. Mooie voorbeelden van hoe het anders kan, dat geeft inspiratie!

Wat is jullie grootste uitdaging?

Gewasbeschermingsmiddelen zijn in Nederland niet verboden voor particulier gebruik en zijn op meerdere plekken gewoon verkrijgbaar. Het is daarom belangrijk dat onze inwoners weten wat het gevaar is van deze middelen en hoe het anders kan. Om gebruik te beperken, moeten we inzetten op gedragsverandering. Velt heeft de kennis en expertise om dit op te pakken en resultaten te boeken.

Welke tip hebben jullie voor onze lezer?

Iedereen kan bijdragen aan schoon water. Naast alternatieven voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in je tuin kun je ook denken aan:

  • Gooi geen afval in water of natuur. Want de meeste plastics in water zijn afkomstig van zwerfvuil.
  • Was je auto niet op straat maar in de wasstraat. Die vangt de schoonmaakmiddelen op.
  • Gebruik het riool niet als afvalbak om verf, frituurvet, medicijnresten,... door te spoelen.