Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. We zorgen voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en bieden bescherming tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd. Water maakt onlosmakelijk deel uit van onze leefomgeving. Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst.

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

Wij steunen als waterschap de Velt-campagne Doe het zonder omdat het enorm belangrijk is om het waterbewustzijn bij burgers en bedrijven te vergroten. Schoon water is een groot goed en het is belangrijk om ons oppervlaktewater en grondwater schoon te houden. Veel mensen en bedrijven staan te weinig stil bij de middelen en methoden die zij gebruiken en toepassen. Meer bewustwording draagt bij aan duurzaam en milieuverantwoord handelen. In deze campagne gebeurt dit op een stimulerende, positieve manier. Niet zozeer met het vingertje wijzen en vertellen wat allemaal niet mag en niet goed is, maar juist ook laten zien hoe het anders en beter kan.

Wat is jullie grootste uitdaging?

De grootste uitdaging is om alle mensen in alle lagen van de bevolking mee te nemen. Het vergroten van het bewustzijn dat schoon water enorm belangrijk is en niet altijd vanzelfsprekend is vraagt nog een grote inspanning van veel partijen. Toch is het belangrijk om al deze partijen (van gemeente tot terreinbeheerder en van agrariƫr tot tuincentrum) in deze aanpak mee te nemen.

Welke tip hebben jullie voor onze lezer?

Neem zeker eens een kijkje op volgende websites: