60 jaar Rachel Carson’s Silent Spring: nog steeds geen reden tot feest

Publicatiedatum
27/09/2022
Media
Silent spring

Zestig jaar geleden maakte Rachel Carson met haar boek Silent Spring de wereld bewust over de desastreuze gevolgen van pesticiden op mens en milieu. Ondanks de lastercampagne van de chemische industrie, was haar werk dé opstap naar het verbod op het schadelijke insecticide DDT. Vandaag blazen we 60 kaarsen uit voor haar revolutionair werk, maar toch is er weinig reden tot feest.

Pesticide verkoop hoger dan ooit

De wereldwijde verkoop van pesticiden ligt hoger dan ooit. Het aantal wetenschappelijke studies dat hun schadelijkheid aantoont voor mens en milieu is immens. Toch blijven de industrie en het beleid de andere kant opkijken.

Meest schadelijke pesticiden nog niet verbannen

Ook bracht een recent rapport van het Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) in kaart hoe vaak pesticiden, van de schadelijkste categorie, op fruit en groenten worden aangetroffen. De resultaten tonen een dramatische toename van deze schadelijke pesticiden op fruit en groenten over de tijdsperiode 2011-2019. Wetende dat deze pesticiden gelinkt zijn aan hele lijst van chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes, stemt ons dus vandaag niet tot feest.

Velt blijft strijden voor een pesticidevrije toekomst

Met onze 5-jarige Doe het zonder campagne van Velt willen we het gebruik van pesticiden bij particulieren, overheden en professionele gebruikers sterk reduceren. Op de zestigste verjaardag van Silent Spring strijden we dan ook verder voor een pesticidevrij toekomst en sluiten we ons aan bij de ‘Ban Toxic 12’ campagne van PAN Europe. Deze campagne roept het beleid op om onmiddellijk werk te maken van een ban op de 12 meest schadelijke pesticiden in de Europese Unie.

 

Meer weten over de campagne van PAN Europe rond de meest schadelijke pesticiden? Kijk op: https://www.pan-europe.info/campaigns/ban-toxic-12

Meer weten over waar we nu staan zestig jaar na Silent Spring? CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media maakten er een enorm boeiende podcastreeks over: https://www.clm.nl/podcast-red-de-lente/