Burgeronderzoek SOS Slaapkamer noodgedwongen volgend jaar opnieuw

Publicatiedatum
07/09/2023
Media
xcv

Met grote spijt melden we dat SOS Slaapkamer, het burgeronderzoek naar pesticiden in de slaapkamer, in 2024 noodgedwongen opnieuw moet worden gevoerd. 64 van de 120 stofstalen zijn door nalatigheid van de Franse post spoorloos. Velt organiseert daarom volgend jaar een nieuwe staalname, met eindrapport in het najaar 2024. De situatie in onze slaapkamers en onze gezondheid blijft ons immers zorgen baren.

In april lanceerde Velt haar burgeronderzoek SOS Slaapkamer. Doel is te achterhalen of er pesticideresidu’s aanwezig zijn in Nederlandse en Vlaamse slaapkamers. De ongerustheid leeft duidelijk, bijna 3.000 burgers meldden zich aan. Hieruit selecteerde Velt 120 deelnemers, op basis van het gebruik van pesticiden in hun buurt en houden van huisdieren. Zij namen eind juni een stofstaal in de slaapkamer en stuurden dit op naar een labo voor analyse.

Logistieke partner in gebreke

Door nalatigheid van La Poste, de Franse partner die de verzending van de stalen op zich nam, kwamen 64 van de 120 stofstalen niet aan bij Yootest, het labo in Straatsburg waarmee Velt samenwerkt. 80 dagen nadat de deelnemers hun stofstaal in een voorgefrankeerde enveloppe in de bus staken, blijven deze 64 stalen spoorloos.

Vanaf half juli gingen Yootest en Velt intensief achter La Poste aan om de stalen te traceren. Zonder resultaat. Yootest stelde ondertussen La Poste in gebreke, met de vraag om de geleden schade te compenseren.

Betrouwbaarheid onderzoek in het gedrang

Het lage aantal  (56 van de 120 genomen stalen) en de lange transportperiode maakt het onmogelijk een degelijk eindrapport met gefundeerde conclusies te maken. Daarom nam Velt de moeilijke beslissing om nu geen analyses te laten uitvoeren en het onderzoek opnieuw uit te voeren in 2024.

De deelnemers aan het onderzoek worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Velt hoopt op hun onverminderd enthousiasme om in 2024 opnieuw aan het onderzoek deel te nemen.

 

Updates volgen via: sos-slaapkamer.nu