Burgerpetitie Red Bijen en Boeren geldig verklaard door de Europese Commissie

Publicatiedatum
10/10/2022
Media
Bij (foto: Stefanie Hermsen)

De Europese burgerpetitie Red bijen en boeren is een jaar na afsluiten geldig verklaard door de Europese Commissie. De drempel van 1 miljoen handtekening is behaald! Deze mijlpaal toont nogmaals de luide en duidelijke wens van Europese burgers om het gebruik van pesticiden sterk te verminderen.

De eisen van meer dan 1 miljoen Europeanen

De burgerpetitie, getrokken door een sectoroverschrijdende Europese alliantie van maatschappelijke organisaties, eist een uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035, het herstel van de biodiversiteit en steun voor boeren in omschakeling naar bio.

“De goedkeuring van de burgerpetitiepetitie komt geen dag te vroeg”, zegt Yacine Ryckebusch, campagnemedewerkster bij Velt. “De besprekingen in Europa rond een nieuwe wet ter vermindering van pesticiden zijn begonnen en de voorstellen worden zwaar aangevochten door lobbygroepen. De stem van de burger kan hier niet genegeerd worden.”

En wat nu?

De organisatoren worden binnenkort uitgenodigd bij de Europese Commissie. Daarna volgt een hoorzitting in het Europese parlement. Hier zal uitgewisseld worden met de parlementsleden over de eisen uit de burgerpetitie.

 

Verandering vraagt moed. Maar geruggesteund door de stem van meer dan 1 miljoen Europeanen vraagt Velt aan de Europese Commissie deze handschoen op te nemen!