Burgerpetitie 'Red bijen en boeren' haalt 1 miljoen handtekeningen binnen

Publicatiedatum
04/10/2021
Media
Bij (foto: Stefanie Hermsen)

Een uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035, het herstel van de biodiversiteit en steun voor boeren in omschakeling naar bio. Dit zijn de drie eisen van de burgerpetitie Red Bijen en Boeren die binnenkort op de Europese agenda komen. 1,2 miljoen Europeanen lieten de voorbije maanden hun stem horen en ondertekenden het initiatief. Hiermee is een ontzettend belangrijke stap naar een pesticidevrij en bijvriendelijk Europa gezet.

185.000 Belgen en Nederlanders

De Europese burgerpetitie Red Bijen en Boeren werd getrokken door een sectoroverschrijdende Europese alliantie van maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Voor Vlaanderen trokken Velt en Voedsel Anders dit initiatief, in Nederland was Velt het aanspreekpunt.

In België hebben ruim 85.000 burgers de petitie ondertekend, terwijl er maar 15.750 handtekeningen nodig waren. In Nederland lieten 100.000 burgers van zich horen. Er waren 19.500 handtekeningen nodig. Meer dan 17.000 handtekeningen werden via de website van Velt opgehaald.

Wat nu?

Nu de 1,2 miljoen handtekeningen binnen zijn, start de officiële controle door de bevoegde instanties. Handtekeningen die onvolledig of onjuist zijn worden geschrapt. Gemiddeld valt 15% van de handtekeningen af. Met de meer dan 1,2 miljoen handtekeningen verwachten we zeker dat de petitie geldig wordt verklaard. Daarna zal de Europese Commissie zich buigen over de eisen van Red Bijen en Boeren en bekijkt ze welke maatregelen er genomen moeten worden.

Verandering vraagt moed. Maar geruggesteund door de stem van meer dan 1 miljoen Europeanen vragen we aan de Europese Commissie deze handschoen op te nemen!

 

Wil je meer gedetailleerde info over de eisen van de burgerpetitie? Deze vind je terug in ons opiniestuk in Knack.