Duitsland wilt af van glyfosaat tegen 2023

Publicatiedatum
30/11/2021
Media
Glyfosaat

De nieuwe Duitse regering wil glyfosaat bannen tegen 2023. ‘Een zeer positieve belofte’, zegt Yacine Ryckebusch, campagnemedewerkster bij Velt. ‘Duitsland, een belangrijk landbouwland in de Europese Unie, toont duidelijk moed om te kiezen voor een landbouwsysteem met toekomstvisie. We zijn ervan overtuigd dat ook België en Nederland dit goede voorbeeld kunnen volgen.’

15 december 2022

Stemming glyfosaatMomenteel loopt een nieuwe toelatingsprocedure voor glyfosaat op Europees niveau. De huidige toelating van de onkruidverdelger loopt af op 15 december 2022. Elke Europese lidstaat zal voor deze datum een standpunt moeten innemen over de verlenging van de onkruidverdelger. Duitsland stemde tijdens de vorige hernieuwingsprocedure in 2017 vóór een verlenging.

Wat is het belang?

Er is heel wat betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek die de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en milieu aantonen. In 2015 klasseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC, een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie) na analyse van meer dan duizend onafhankelijke studies, glyfosaat als mogelijk kankerverwekkend voor mensen. Ook is al gebleken dat de beoordeling van de stof in 2017 door de Europese lidstaten deels gebeurde op basis van onbetrouwbare studies.

En nu?

De concrete uitwerking van het verbod op glyfosaat in Duitsland is nog niet duidelijk. Maar een stap in de juiste richting met hun regeerakkoord is gezet: de uitfasering van glyfosaat in Duitsland is een feit. Velt roept België en Nederland op dezelfde weg in te slaan.