Hoe zit het nu met RoundUp?

Publicatiedatum
21/08/2023
Media
Round Up

Sinds eind 2018 mag je in België als particulier geen synthetische onkruidverdelgers meer kopen. Die federale wet kwam er nadat Vlaanderen eerder het gebruik van producten met glyfosaat verbood. Toch vind je in de winkelrekken in het schap met de onkruidverdelgers nog steeds bussen RoundUp terug. Hoe kan dit?

‘We krijgen inderdaad nog steeds vragen bij Velt over de aanwezigheid van RoundUp in de tuincentra’, zegt Geert Gommers van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. ‘En ik vind het inderdaad ook stuitend om te zien dat dit zomaar kan. RoundUp was tot eind 2018 de merknaam van een herbicide op basis van de actieve stof glyfosaat. Sinds eind 2018 is het verboden om dit te verkopen aan particulieren. Als je de kleine lettertjes van de nieuwe verpakkingen leest, zie je echter dat de actieve stof van de nieuwe RoundUp niet meer glyfosaat, maar wel pelargonzuur is.’

Pelargonzuur

‘Pelargonzuur is een natuurlijk middel. Op zich is dat positief’, zegt Geert Gommers, expert pesticide bij Velt. ‘Het product verzuurt de bodem echter en daarom vermeldt de erkenningsakte van verschillende producten voor de particulier op basis van pelargonzuur dat je minimaal tien meter afstand moet houden van oppervlaktewaters. Dat betekent tien meter afstand van een afvoerputje van je terras, van een afvoergoot aan je oprit, van het rioolputje of van een beek. In de praktijk is dat weinig realistisch, want er ligt bijna altijd een afvoerplaats naar oppervlaktewater naast een verharding. Daarom raadt Velt het gebruik van producten op basis van pelargonzuur af.’

Raad Van State

De pesticidesector blijft een achterhoedegevecht voeren om pesticiden en glyfosaat aan te prijzen voor iedereen, terwijl deze producten bij wet verboden zijn in België. Belplant, de beroepsfederatie van de pesticidesector, probeert dit verbod via alle wegen terug te draaien. Begin 2019 stapte Belplant (toen nog Phytofar) naar de Raad Van State om dit verbod op te heffen. De Raad Van State is het verzoek van Belplant niet gevolgd en verwerpt nu het beroep.

Lees hier het arrest van de Raad Van State.

En in Nederland?

Tuinbranche Nederland, de koepelorganisaties van 450 tuincentra - en winkels besliste om eind 2022 om geen glyfosaathoudende middelen meer te verkopen in haar aangesloten winkels. Hiermee ging Tuinbranche een stap verder dan de wet in Nederland. Deze liet het gebruik van glyfosaathoudende producten toe voor particulieren.

Door de beslissing van de Tuinbranche kelderde de particuliere verkoop van glyfosaathoudende middelen in Nederland. De producenten beslisten dan ook om voor 2023 geen nieuwe toelating te vragen voor producten met glyfosaat. Dit wil zeggen dat particulieren vanaf 2023 geen glyfosaat mogen gebruiken. Verkopers die wel glyfosaathoudende middelen aan particulieren verkopen zijn dus in overtreding, alsook particulieren die deze middelen gebruiken.

Velt streeft naar een gezonde pesticidevrije toekomst. Dit najaar stemt Europa over een verlenging van de schadelijke onkruidverdelger glyfosaat. Laat jouw stem horen en stuur een mail naar jouw minister om nee te zeggen tegen glyfosaat: https://www.doehetzonder.nu/nieuws/zeg-nee-tegen-glyfosaat