Nemen België en Nederland de pesticideproblematiek serieus?

Publicatiedatum
22/03/2022
Media
Nemen België en Nederland de pesticideproblematiek serieus?

De voorbije maanden werd -achter de schermen- het toekomstig beleid rond pesticiden van de Belgische en Nederlandse overheid uitgewerkt. In beide landen volgde hieruit een ontwerp actieplan met acties en maatregelen om het gebruik van pesticiden te verminderen. Velt mist ambitie in beide actieplannen. We dienden daarom op beide plannen verschillende aanbevelingen in.

Weinig ambitie 

Pesticiden zijn schadelijk. Voor onze gezondheid, maar ook voor de natuur. Ook Europa is zich hiervan bewust. Daarom moet elke Europese lidstaat om de 5 jaar een actieplan opstellen voor een duurzamer gebruik van pesticiden. Hierin zitten acties vervat die tot doel hebben het gebruik van pesticiden te verminderen en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te beperken. De voorbije maanden werd -achter de schermen-dit actieplan rond pesticiden van de Belgische en Nederlandse overheid uitgewerkt. 

Daaropvolgend werd in beide landen een raadpleging georganiseerd op het ontwerp-actieplan. Particulieren, organisaties, bedrijven, … iedereen kon er zijn ideeën kwijt. Velt bekeek de beide actieplannen in detail. De rode draad is dat de voorliggende actieplannen van de Belgische en Nederlandse overheid weinig ambitieus zijn. Europa formuleert nochtans in haar Farm to Fork-doelstellingen terecht om tegen 2030 het risico en het gebruik van pesticiden ter reduceren met 50% én om het aandeel van biologische landbouw op te krikken naar 25%. Deze doelstellingen vonden we niet terug in de voorliggende actieplannen van de overheid. Een gemiste kans!

“Alternatieven zijn beschikbaar en effectief. Tuineigenaars, ecologische hoveniers en beheerders van openbaar groen tonen dagelijks dat het kan zonder. Biologische landbouwers zijn experten in preventie tegen ziekten en plagen zodat pesticiden overbodig worden. Waarop wachten we nog?" zegt Geert Gommers, expert pesticiden van Velt.
 

Aanbevelingen op het Nederlands beleid

Velt diende in Nederland in samenwerking met 10 organisaties een uitgebreide nota in met de tekortkomingen en aanbevelingen voor een ambitieuzer plan, bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ere wie ere toekomt, PAN Nederland (= Pesticide Action Netwerk Nederland) en de Parkinson Vereniging waren de trekkers van deze nota. De nota kan je hier lezen.

nota met tekortkomingen en aanbevelingen op het NAP

Aanbevelingen op het Belgisch beleid

In België kon men via een online platform reactie geven op de 90 voorgestelde acties. Velt gaf aanbevelingen voor een aantal specifieke tekortkomingen: ontoereikende info in verkooppunten, bescherming van omwonenden tegen pesticidenevel, geen noodtoelatingen meer voor neonicotinoïden, ondersteuning van alternatieven voor landbouwers en tuinaannemers en -last but not least- de invoering op korte termijn van een totaalverbod voor particulieren.

Tegelijkertijd is er in België een grote bezorgdheid van natuur- en milieuorganisaties dat het business as usual blijft. Een coalitie van 14 organisaties benadrukt dat de overheid nu volop moet inzetten op alternatieven. In de marge morrelen aan aangepaste spuitapparatuur of extra-beschermende kledij heeft weinig zin. Je leest onze reactie hier.

 

Velt roept de beleidsmakers op de pesticideproblematiek serieus te nemen en is benieuwd wat de overheden met onze aanbevelingen doen. Wordt vervolgd.