Oranje akkers en de link met glyfosaat

Publicatiedatum
30/03/2023
Media
oranje akker

Zag jij ze ook al de voorbije dagen in je omgeving, akkers en graslanden die ineens oranje kleuren? Maar hoe komt dit nu? Kom het hieronder te weten en lees welke acties Velt hier tegen onderneemt.

Wat is een oranje akker?

Ploegen, zaaien en planten gaat gemakkelijker als er geen levende planten op de akker staan. Een gangbare praktijk is om de aanwezige planten (groenbemesters, ingezaaid gras of opschietende kruiden) een tiental dagen vooraf dood te spuiten. Na het spuiten kleurt het perceel van groen naar onnatuurlijk oranje of geel. Glyfosaat is de onkruidverdelger die hier het meest voor wordt gebruikt.

Is glyfosaat schadelijk?

Ja, absoluut. Glyfosaat is potentieel kankerverwekkend en schadelijk voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en bodemgezondheid.

Kan het zonder oranje akkers?

Ja, zonder twijfel. Biologische landbouwers gebruiken geen glyfosaat of andere onkruidverdelgers. Ze bewijzen al jarenlang dat onkruidverdelgers overbodig zijn.

Landbouwers voor groene akkers

Het kan anders. Inagro, het praktijkgericht onderzoekscentrum in Vlaanderen, toont aan landbouwers hoe ze gemakkelijk hun velden kunnen omploegen: zonder vergif, mét oog voor brandstofbesparing. Dubbele winst voor de landbouwer. Ook een recent rapport van PAN Europe toont onomstotelijk aan dat een glyfosaatvrije landbouw mogelijk is. De verschillende alternatieven worden hierin beschreven.

Pro landbouwers, contra pesticidelobby

Let op. Velt wil landbouwers niet in een kwaad daglicht stellen. Zij doen het graag goed. De opleidingen en adviseurs van de pesticidelobby vertellen hun echter voortdurend dat het niet zonder pesticiden kan. Over de oranje akkers adviseren ze stellig: ‘Hou de tijd tussen het spuiten en het bewerken van de akker zo kort mogelijk. Hanteer de verplichte wachttijd*, geen dag langer. Zo vermijd je dat oranje akkers lang zichtbaar blijven en dat buurtbewoners vragen stellen.’

*De wachttijd is het aantal wettelijk vastgelegde dagen tussen het spuiten en de latere bewerking. Een voorbeeld: voor het glyfosaathoudend product Catamaran 360 van Bayer is er een wachttijd van minimaal 7 dagen tussen het doodspuiten van grasland en het zaaien of planten van de volgende teelt.

Laat jouw stem horen

Een verlenging van glyfosaat mag er niet komen. Daarom verenigt Velt zich samen met meer dan 30 ngo's uit heel Europa in een coalitie tegen glyfosaat: STOP GLYPHOSATE. Samen staan we immers sterker tegen de machtige lobby van de pesticidensector. Om weerwerk te bieden tegen grote spelers als Bayer Cropscience en BASF, heeft onze Europese coalitie een onafhankelijke en betrouwbare website nodig. Dit om iedereen te voorzien van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek rond glyfosaat.

 

Maak onze onafhankelijke website mogelijk

 


Onderwerken groenbemester Inagro

 Demonstratie van Inagro: Groenbemesters onderwerken zónder het gebruik van onkruidverdelgers zoals glyfosaat.

(C) Copyright foto oranje grasland: Cora Muell