Teken de e-mailactie van Foodwatch – ‘Nederland, zeg nee tegen glyfosaat!’

Publicatiedatum
04/01/2021
Media
Nederland: zeg nee tegen glyfosaat

Glyfosaat blijft actueel sinds het IARC (het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) in 2015 deze stof  als mogelijk kankerverwekkend bestempelde. De Europese erkenning van glyfosaat loopt af op 15 december 2022. Een coalitie van verschillende fabrikanten van glyfosaat, onder leiding van Bayer, diende in 2020 een aanvraag in om de erkenning opnieuw te verlengen. Dit betekent de start van een nieuwe toelatingsprocedure. Het eindoordeel van de nieuwe erkenning voor glyfosaat ligt bij de Europese lidstaten. Daarom roepen we alle Nederlanders op de e-mailactie van Foodwatch te ondertekenen. Nederland krijgt namelijk nu de kans om glyfosaat voor eens en voor altijd te verbannen!

Eerste stap in verleningsproces is al gezet

Nederland is naast Frankrijk, Zweden en Hongarije betrokken bij de herbeoordeling van glyfosaat. Een eerste stap in het verlengingsproces is al gezet. Op 15 juni dienden deze vier landen, ook wel de AGG (Assessement Group of Glyphosate) genoemd, hun ontwerprapport over glyfosaat in bij de Europese instanties verantwoordelijk voor het verdere beoordelingsproces. 'Glyfosaat vormt geen risico’s voor de menselijke gezondheid', concludeert de AGG in hun ontwerp-beoordeling. Velt betreurt de voorlopige conclusies van dit ontwerprapport. We hopen, met jullie steun, dat de Nederlandse overheid haar definitief besluit wijzigt.

Wat zijn de verdere stappen in de nieuwe toelatingsprocedure?

EFSA (Europese Voedselautoriteit) en ECHA (Europese autoriteit voor chemische stoffen) zijn de twee Europese agentschappen die zich verder zullen buigen over de ontwerpbeoordeling van de AGG. Hun conclusies zullen door de Europese Commissie in een vernieuwingsrapport gegoten worden. Dit zal voorgelegd worden aan de lidstaten die het eindoordeel nemen over het al dan niet toelaten van glyfosaat.

Nederland, durf vooruitdenken

Foodwatch richt zich met de e-mailactie tot de Nederlandse overheid. Ze roept Nederland op om te durven kiezen voor onze gezondheid en een toekomst waarin landbouw, natuur, veilige voedselproductie en transparantie centraal staan. Het moment is er om de geschiedenisboeken in te gaan als de beleidsmakers die kozen voor een landbouwsysteem met toekomstvisie!

Teken je mee voor een gezond Nederland? (enkel voor burgers woonachtig in Nederland): https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2021/nederland-krijgt-nu-de-kans-glyfosaat-te-verbannen/

Bron: Europese Commissie, Echa, Efsa