Velt overhandigt 185.000 handtekeningen voor Red Bijen en Boeren aan Belgische en Nederlandse overheid

Publicatiedatum
18/11/2021
Media
Pieter

Een miljoen. Zoveel handtekeningen had de burgerpetitie ‘Red Bijen en Boeren’ nodig opdat de Europese Commissie het initiatief zou behandelen. En dat is gelukt. Er werden in alle lidstaten zelfs 1,2 miljoen handtekeningen opgehaald. Daarvan komen er 83.680 uit België en 102.228 uit Nederland. De handtekeningen uit België heeft Velt persoonlijk bij de FOD Binnenlandse Zaken afgegeven. De Nederlandse handtekeningen werden aangetekend naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

‘De burgerpetitie Red Bijen en Boeren vraagt aandacht voor de afnemende biodiversiteit’, legt Velt-medewerkster Yacine Ryckebusch uit. ‘Met enkele concrete maatregelen, zoals de aanplant van bijvriendelijke bomen en hagen rond landbouwgebieden, willen we die weer op peil brengen. Daarnaast pleiten we voor een uitfasering van synthetische pesticiden en willen we dat de boeren bij de omschakeling voldoende ondersteuning krijgen.’

Sterk staaltje burgerparticipatie

Om gehoor te krijgen bij de Europese Commissie moest het initiatief een miljoen handtekeningen verzamelen. Ook was er een handtekeningendrempel die minstens zeven Europese lidstaten moesten halen. Beide voorwaarden zijn ingelost: elf lidstaten behaalde de drempel en 1,2 miljoen burgers ondertekenden de petitie. België en Nederland scoorden daarbij ontzettend goed. In België werden 83.680 handtekeningen opgehaald en in Nederland 102.228, wat 500 procent meer is dan nodig.

‘Het is een sterk staaltje burgerparticipatie en als hub voor Nederland, Vlaanderen en Duitstalig België zijn we ontzettend trots op het resultaat. Belgen en Nederlanders hebben massaal hun stem laten horen voor een ander model van voedselproductie en de Europese Commissie moet nu wel luisteren. De volgende stap is dat elke lidstaat de handtekeningen verifieert. Van het verdere verloop houden we de burgers graag op de hoogte.’
 

Meer informatie over het burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ vind je hier.