Velt vraagt steun voor biologische sierteelt

Publicatiedatum
10/07/2023
Media
Rhododendron

In een brief gericht aan de (toekomstige) Nederlandse regering vraagt Velt, samen met verschillende andere ngo's, aandacht voor de biologische sierteelt

We schotelen de toekomstige Nederlandse ministers van Landbouw, Volksgezondheid, Infrastructuur en Waterstaat en de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een driepuntenplan voor om de omslag te maken en te bouwen aan een sierteelt met een groen verdienmodel.

Maatregelen voor biologische teler nodig

Verschillende telers laten zien dat biologische teelt en afzet een verdienmodel heeft in Nederland. Er komen mondjesmaat meer aanbieders van bio-snijbloemen, bio-sierplanten en bio-bloembollen, en de belangstelling van de handel, de consument en gemeenten neemt toe. Ook door de opkomst van nieuwe online verkoopkanalen leeft onder biologische siertelers meer dan ooit het gevoel dat verandering mogelijk is.

Toch worden biologische siertelers benadeeld in het huidige systeem. In Nederland betalen ze bijvoorbeeld dubbel voor hun schone en gezonde productiewijze. Het telen van biologische bloem(boll)en kost meer inspanning. Onkruidbeheersing gebeurt handmatig en met kleinschalige mechanische hulpmiddelen. Daarnaast moeten ze betalen om te laten zien dat ze echt biologisch telen – de certificeringskosten. Die kosten zijn een behoorlijke slok op een borrel voor dergelijke kleinschalige bedrijven.

De oplossing: een driepuntenplan

Met een driepuntenplan is het mogelijk om bestaande en nieuwe biologische telers toch een eerlijke kans te geven:

1. Focus op de niet-vervuilers voor een succesvolle transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Zorg voor meer budget op natuurinclusief en biologisch onderzoek.

2. Investeer in structurele bedrijfseconomische oplossingen voor een gelijk speelveld voor biologische telers. Alleen tijdelijke subsidies voor omschakeling is onvoldoende; structurele compensatie van biologische certificeringskosten is bijvoorbeeld nodig.

3. Zorg voor systeemprikkels vanuit het beginsel ‘de vervuiler betaalt‘. Zoals een heffing op bestrijdingsmiddelen op basis van hun toxiciteit.

Meer telers, met een beter verdienmodel, en bijdragen aan het oplossen van grote problemen én bijdragen aan de doelstelling van 15% biologisch in 2030, welke regering wil dat niet?

Lees de volledige brief en het driepuntenplan.