Gemeente Knokke-Heist

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

We hebben als eerste Belgische gemeente een verbod op het gebruik van pesticiden in privétuinen ingevoerd. Dit is een grote uitdaging en het vraagt een grote sensibiliseringscampagne. We mikken op verschillende doelgroepen. Enerzijds de tuinaannemers die hun klanten tevreden willen houden, anderzijds de hobbytuiniers die grotendeels aangeven nog bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Velt helpt ons bij de vorming van tuinaannemers én de organisatie van infoavonden, workshops en opentuinen.

De samenwerking met Velt loopt sinds 2020, middenin de coronapandemie. Van november 2020 tot maart 2021 gaven we 4 digitale Bij-lessen aan tuinaannemers. Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • het gemeentelijk Bijenproject
  • plan van aanpak invoering pesticiden verbod
  • schade en impact van pesticiden
  • wetgeving rond pesticiden
  • biopesticiden
  • successie en bodemvorming in de natuur
  • successie gebruiken in de tuin – groenvormen
  • successie tegengaan in de tuin – verhardingen
  • omgaan met weerstand (fysieke bijeenkomst)

Tuinaannemers die het volledige traject hebben gevolgd krijgen een certificaat. Ook ontvangen ze een magneetbord dat op hun bestelwagen kunnen plaatsen.

Pesticidevrije tuinaannemer

 

Wat is jullie grootste uitdaging?

We werken sinds 2010 non-stop aan een onderbouwd bijenbeleid. Op het openbaar domein staan 10 bijenkasten, verspreid over 5 bijensites. Op elke site staat een bijenhuisje met minstens 2 bijenkasten, infopanelen en een bloemenweide of vaste bijenplanten errond. 3 maal per jaar nemen onze wetenschapper-imkers stalen uit de honingraten. Deze worden in diverse labo’s onderzocht op soorten stuifmeel, zware metalen en pesticiden. Jaarlijks krijgen we een rapport. Het is verontrustend om te zien dat er steeds meer pesticiden worden aangetroffen, de concentraties uitzonderlijk hoog zijn en er zelfs verboden producten worden teruggevonden. Dit vormt voor ons de grootste uitdaging. Hoe maak je de gebruikers van deze stoffen duidelijk dat het gevaarlijk is? Beseft men dat deze stoffen schadelijk zijn voor alle levende wezens, zelfs als ze in minimale hoeveelheden worden aangetroffen?

Evolutie pesticiden Knokke

Welke tips hebben jullie voor onze lezer?

1. Zorg voor een B&B

Wij kijken naar het openbaar domein door de bril van de bijtjes. Denk aan een B&B. Is er voldoende voedsel en nestgelegenheid? Welke planten zijn het meest geschikt? Enkel de honingbij leeft in een bijenkast. Daarnaast komen 30 soorten hommels en meer dan 300 soorten solitaire bijen voor in Vlaanderen. Deze moeten allen hun verblijf vinden in de tuin of natuur. Ga eens kijken op de site van Natuurpunt en leer hoe je bijen kunt helpen in je tuin.

2. Neem deel aan een biologische plantenverkoop

Zo kun je biologische bloembollen bestellen bij Velt, maar ook bijvriendelijke vaste planten bij een Regionaal Landschap bijvoorbeeld. Let goed op voor planten die je koopt in een tuincentra. Die zijn meestal zwaar bespoten. Wij delen gratis zakjes biologisch bloemenzaad uit aan onze inwoners en tweedeverblijvers.

3. Stop het gebruik van pesticiden in tuinen

Als gemeente kun je dit opnemen in de Algemene Politieverordening. Wil je hier meer over weten, neem contact op met [email protected].